Tillåtetbedömda jordar och gödsel

KRAV-certifierade jordar och gödselmedel

Här hittar du jordar och gödselmedel som är KRAV-märkta. Listorna uppdateras två gånger om året. Observera därför att det kan ha skett förändringar sedan förra uppdateringen.

Icke KRAV-certifierade jordar, gödsel och jordförbättringsmedel

Nedan listar vi jordar, gödsel och jordförbättringsmedel som inte är KRAV-certifierade, men som har bedömts av ett certifieringsorgan och får marknadsföras som tillåtna i KRAV-certifierad produktion (regel 12.1.9).

Vill du använda gödselmedel, jord eller jordförbättringsmedel som varken är KRAV-certifierat eller finns med i nedanstående lista rekommenderar vi att du först uppmanar tillverkaren att få det bedömt eller certifierat. Certifieringsorgan som får certifiera lantbruksproduktion enligt KRAVs regler hittar du här:

Produkt – Företag/marknadsförare – Bedömning giltig t.o.m.

Jordar

 • Grundblandning Eko – Hasselfors Garden/SW Horto – 2022-04-26
 • VHM 620 AirBoost Bio – Kekkilä Oy – 2020-06-14

Gödselmedel

 • Actiglene (produkt för behandling av gödsel) – Timac Agro Sverige AB – 2021-01-09
 • Actipost (produkt för behandling av gödsel och kompost) – Timac Agro Sverige AB – 2020-09-20
 • Agrogödsel-sirap – Lantmännen Agroetanol AB – 2021-11-06
 • Alginin Vital NPK 6-2-2 – Lantmännen Bio Agri AB – 2021-03-21
 • Allgrow – Allgrow AB – 2020-05-20
 • Argrow Support – Argrow – 2021-07-12
 • BESAL – Salinity AB – 2023-05-20
 • Biogödsel – Funbo Lövsta Gård, SLU, Ultuna Egendom – 2021-02-13
 • Biogödsel – Gasum – Jordberga – 2022-10-01
 • Biogödsel – Gasum – Lidköping – 2020-11-14
 • BlueN – Symborg Business Development S.L – 2023-03-30
 • EM Premiumgödsel – Agriton Sverige AB – 2023-02-27
 • Foliar Complex, stone meal – 2020-02-08
 • Frass från mjölmask – Tebrito AB – 2023-07-03
 • Fruktsaft – Lyckeby Starch AB – 2022-02-25
 • Fulvic 25 – Plant Health Cure (Semenco är återförsäljare) – 2023-06-18
 • Havreprotein – MBP Solutions Ltd, restprodukt från Oatly – 2022-06-05
 • Hönsgödsel Biopower – Blekinge Bioprodukter – 2022-10-29
 • KELPAK – Lantmännen Bio Agri AB – 2021-05-25
 • Kycklinggödsel, färsk – Bjärefågel i Torekow AB – 2023-05-13
 • Lyckeby Organic – Lyckeby Starch AB – 2022-02-25
 • MooR – Plant Health Cure (Semenco är återförsäljare) – 2023-06-18
 • Natural Green – Plant Health Cure (Semenco är återförsäljare) – 2023-06-30
 • OPF Organic Plant Feed 7-2-3 – Biobasiq Sverige AB (Semenco är återförsäljare) – 2023-04-29
 • OPF Organic Plant Feed 5-2-5 – Biobasiq Sverige AB (Semenco återförsäljare) – 2023-04-29
 • OPF Organic Plant Feed 4-2-8 – Biobasig Sverige AB (Semenco är återförsäljare) – 2023-04-29
 • OPF Organic Plant Feed 11-0-5 Granulat – Biobasig Sverige AB (Semenco är återförsäljare) – 2023-04-29
 • Polysulphate – Yara AB – 2022-03-29
 • Quaterna Activa 500 – SOBAC Deutschland GmbH – 2022-06-14
 • Rötrest (från egen biogasanläggning) – Högryd Lantbruks AB – 2022-01-28
 • Vattenverksmull – Stockholm Vatten AB – 2021-11-16
 • Vesta – SOBEC EMEA – 2023-02-12
 • Vinass – Jästbolaget AB – 2022-02-20

Jordförbättringsmedel

 • AMASE – Lantmännen Bio Agri AB – 2020-11-07
 • Basaltmineral – PlanetsOwn AB – 2023-04-21
 • Bokashi – Agriton Sverige AB / Botanic Culture – 2022-03-29
 • Calciprill – Omya – 2021-08-31
 • Calciprill S14 – Omya – 2021-08-31
 • Compete Plus –Plant Health Cure (Semenco är återförsäljare) – 2023-07-09
 • Granubor Sodium Borate– Ekoväx i Norden AB– 2023-01-24
 • Magnum 12, Bas-GH – Björka Mineral – 2021-01-19
 • Magnum 12, Bas-LB – Björka Mineral AB – 2022-02-15
 • Magnum 12, Bas-SX – Björka Mineral AB – 2022-02-15
 • Magnum 12, Cu Granul-GH – Björka Mineral AB – 2023-05-12
 • Magnum 12, Granul-GH – Björka Mineral – 2021-02-07
 • Magnum 12, Grov-LB – Björka Mineral – 2021-01-19
 • Magnum 12, Grov-SX – Björka Mineral AB – 2022-02-15
 • Magnum 12, Mjöl-GH – Björka Mineral – 2021-01-19
 • Magnum 12, Mjöl-SX – Björka Mineral AB – 2022-02-15
 • Mikroferm – Agriton Sverige AB / Botanic Culture – 2022-03-29
 • Physiolith Granulat B – Timac Agro Sverige AB – 2023-05-25
 • Terra Pulse – Plant Health Cure (Semenco är återförsäljare) – 2023-07-09
 • Quaterna Terra UAB – SOBAC Deutschland GmbH – 2022-06-14
 • VA PWI – Plant Health Cure (Semenco är återförsäljare) – 2023-07-09