Biodling

Frågor och svar

Vilka är kraven på foder?

Svar
  • Minst 50 procent av pollen- och nektarkällor inom 3 kilometers radie ska komma från ekologisk odling eller vara av naturligt ursprung.
  • På vintern ska du utfodra med KRAV-certifierad honung eller KRAV-certifierat socker.

Se regel: 6.4.1, 6.4.2

Vilka bekämpningmedel får användas?

Svar
  • Du får använda oxalsyra, myrsyra, ättiksyra, mjölksyra, mentol, tymol, eukalyptol och kamfer vid angrepp av Varroa destructor.
  • Apistan är inte tillåtet för att behandla mot Varroa-kvalster.

Se regel: 6.5.4

Vilket material ska kuporna bestå av?

Svar
  • Minst 50 procent av kupornas tomma vikt ska vara av naturligt ursprung.
  • Mellanväggar av plast är inte tillåtna.

Se regel: 6.6.2