Räkna ut din energianvändning

#Energiplanering #Fodertillverkare #Förädling #Lantbruk #Produktionshjälpmedel #Slakterier #Mallar
DOC 26 KB

Du som bedriver slakt eller är förädlare av livsmedel, foder eller produktionshjälpmedel och har någon produktionsplats som förbrukar mer än 500 000 kWh/år ska göra en energikartläggning enligt KRAVs regler. Energikartläggning ska göras för alla produktionsplatser med en förbrukning som överstiger 500 000 kWh/år där du bedriver KRAV-certifierad produktion, oavsett om den bara är en liten del av den totala produktionen. Energikartläggningen behöver inte göras för hela företaget, om du har produktionsplatser som inte är KRAV-certifierade .