Mall för enkel p-balans

#Lantbruk #Mallar
DOC 190 KB
Mall för enkel fosforbalans. Från 1 januari 2021 görs fosforbalansen via Greppa näringens webbsida. (kostnadsfri, efter inloggning med BankID).