• Minst 50 procent av kupornas tomma vikt ska vara av naturligt ursprung.
  • Mellanväggar av plast är inte tillåtna.

Se regel: 6.6.2