• Alla KRAV-certifierade: Organisationuppgifter, fakturauppgifter samt KRAV-kontakt
 • Förädling och Import: Artiklar och försäljningsvärde för dessa
 • Restaurang: Vilken typ av servering du har och vilken nivå den är registrerad för
 • Lantbruk
  • Växtodling: Skiften med grödor och hur många hektar du odlar på
  • Djurhållning: Djurslag och antal, samt djurskyddsansvarig
  • Växthus: Grödor och antal kvadratmeter du odlar på
  • Svampodling: Grödor och antal kvadratmeter du odlar på
  • Biodling: Antal bikupor
 • Fiske: Dina fartyg med namn och dess IMO-nummer samt vilka fiskbestånd du fiskar på och din fångstvolym.
 • Vattenbruk: Din produktion, exempelvis blåmusslor eller lax
 • Slakt: Vilka djurtyper som slaktas
  • Om du enbart har legoslakt och säljer allt kött som hel- halv eller kvartsfall ska du ange det
  • Om du säljer KRAV-certifierat kött i mindre slaktdelar (än hel-, halv- eller kvartsfall) eller
   om du förpackar och förädlar, vare sig det sker i egen regi, som legouppdrag eller för återtag
   ska du även ha ett avtal för regelområde Livsmedelsförädling.
  • Du ska då även redovisa försäljningsvärden för de artiklarna.
  • Rapportering sker genom registrering av artikel och det ska tydligt framgå vem som produkten levereras till
 • Vildväxande produktion: Du registrerar vilka produkter som samlas in.
 • Fodertillverkning och produktionshjälpmedel: Artiklar och försäljningsvärde för dessa