• Minst 50 procent av pollen- och nektarkällor inom 3 kilometers radie ska komma från ekologisk odling eller vara av naturligt ursprung.
  • På vintern ska du utfodra med KRAV-certifierad honung eller KRAV-certifierat socker.

Se regel: 6.4.1, 6.4.2