• Förädling och Import – 15 mars
    Varje år ska föregående års försäljningsvärde för dina KRAV-certifierade produkter på artikelnivå vara inrapporterat.
  • Lantbruk – 15 maj
    Vanligtvis två veckor efter sista datumet för SAM-ansökan till Jordbruksverket ska vara inne.
  • Fodertillverkning och produktionshjälpmedel – 15 mars
    Varje år ska föregående års försäljningsvärde för dina KRAV-certifierade produkter på artikelnivå vara inrapporterat.

Övriga regelområden har inget specifikt datum, utan där gäller det att senast kontrollera att sin produktionsdata stämmer inför sin revision.