En revisor från ett certifieringsorgan kommer och gör en kontroll i din verksamhet för att se att du/den lever upp till KRAVs regler. Hittar revisorn avvikelser mot KRAVs regler har du normalt sett 28 dagar på dig att åtgärda dem. sdgsgsdg