Pressmeddelanden

Få ändringar i KRAVs regler inför 2023

23 sep, 2022

Få ändringar i KRAVs regler inför 2023

Från nästa år måste de slakterier och djurhållare som ansöker om en KRAV-certifiering skicka med ett utdrag från djurskyddskontrollregistret till det kontrollföretag som behandlar deras ansökan. Det är en av nyheterna i KRAVs regler som börjar gälla 2023.

– Den KRAV-märkta maten är den mest kontrollerade. I vårt nästa steg att ytterligare förbättra reglerna har vi hittat sätt för att kunna fånga upp eventuella producenter med omfattande brister så tidigt som möjligt, säger Kjell Sjödahl Svensson, koordinator regler och kvalitet på KRAV.

KRAV inför ett antal mindre regeländringar inför 2023 efter en översyn av kapitlet om allmänna regler för certifiering. Bland annat kommer KRAV-certifierade företag att behöva informera sitt kontrollföretag ifall de driver en annan likartad verksamhet parallellt. Dessutom blir det från 2023 inte möjligt att bli KRAV-certifierad igen för den som har blivit avstängd från KRAV två gånger.

KRAV har även lagt till nya regler för växtodling, djurhållning och biodling (kapitel 4, 5 respektive 6), för att visa vilka av de undantag som EU tillåter för ekologiska producenter i katastrofsituationer som också gäller enligt KRAVs regler.

När det gäller nytillkomna gödselmedel, växtskyddsmedel och livsmedelstillsatser som tillåts enligt EU:s förordning för ekologisk produktion, tillåts de generellt även enligt KRAVs regler i KRAV-certifierad produktion utan krav på särskilt godkännande.

Utöver ändringarna ovan tar KRAV från 2023 bort hänvisningen till WWF:s fisk- och köttguider i sina regler för restauranger.

– Vi stöttar och uppskattar WWF:s arbete med att upplysa och guida konsumenter mot en mer hållbar konsumtion. Men de förändringar som har gjorts i WWF:s guider på senare tid har skapat otydlighet och oförutsägbarhet för KRAV-certifierade restauranger. Guiderna fyller inte längre den funktion som vi avsåg när vi en gång hänvisade till dem i KRAVs regler, säger Kjell Sjödahl Svensson, koordinator regler och kvalitet på KRAV.

De uppdaterade reglerna publiceras i dag 23 september digitalt på krav.se efter ett slutligt godkännande av Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Alla ändringar träder i kraft 1 januari 2023.

Se KRAVs regler från och med 2023.

Kontakt:
Kjell Sjödahl Svensson, koordinator regler och kvalitet på KRAV, kjell.sjodahlsvensson@krav.se, 070-311 44 37

Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, carina.johansson@krav.se, 070-607 30 78

Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan