Pressmeddelanden

​KRAV-märkt jordbruk bidrar till globala FN-målen

23 apr, 2020

​KRAV-märkt jordbruk bidrar till globala FN-målen

KRAV fokuserar alltmer på klimatarbetet. Under 2019 antog KRAVs styrelse en handlingsplan om att ytterligare minska klimatpåverkan från jordbruket, som bland annat innebär att KRAV ska arbeta för en omställning till fossilfritt svenskt jordbruk. Det framgår i KRAVs hållbarhetsrapport för 2019, som läggs fram på KRAVs årsstämma i dag.

– För att de globala utsläppsmålen ska uppnås, krävs att alla aktörer i samhället deltar i klimatomställningen. Hållbar livsmedelsproduktion är en avgörande del av lösningen och KRAV-märkt jordbruk bidrar till minskad klimatpåverkan och till många andra hållbarhetsförbättringar. Redan i dag har KRAV 37 regler som går längre än EU-ekologiskt och som gynnar klimatet, säger KRAVs vd Anita Falkenek.

Alla KRAV-certifierade företag måste redan nu använda el endast från förnybar energi, djurens foder ska huvudsakligen odlas på den egna gården – utan importerad, klimatpåverkande konstgödsel – och den tillåtna användningen av bränsle är begränsad vid KRAV-märkt fiske.

Under 2019 har KRAV förberett en ny regel om att alla lantbrukare ska genomföra klimatberäkningar i sina verksamheter för att bland annat stimulera dem att vidta än fler klimatåtgärder. En av tre KRAV-bönder har redan solceller på sina gårdar. För KRAV-certifierad växtodling finns förslag på nya regler för minskad miljö- och klimatpåverkan.

–Vi måste lösa många hållbarhetsutmaningar samtidigt, både de som rör biologisk mångfald, djurvälfärd och klimatfrågan – precis som FN:s globala hållbarhetsmål pekar på. Vi vet att ekologiskt och KRAV svarar upp emot minst 8 av de 17 globala målen. Så med KRAV får man en ”allt-i ett-märkning”, säger Anita Falkenek.

KRAV har också ägnat mycket tid under 2019 åt en uppdatering av flera regelområden, och åt att arbeta fram regler anpassade till den nya EU-förordning som träder i kraft 2021. Regelutvecklingen har också gällt en förenkling och förbättring av reglerna för sammansatta produkter, som väntas stimulera produktionen av KRAV-märkta färdigrätter och halvfabrikat.

Mer ur KRAVs hållbarhetsrapport 2019:

  • Konsumenter har fortsatt högt förtroende för KRAV. En ny studie från Ungdomsbarometern visar att även unga letar i första hand efter KRAV när de handlar livsmedel.
  • KRAV har lanserat flera uppskattade kampanjer och skapat debattinlägg med stor spridning i media kring den ekologiska matens mervärden.
  • KRAV har inlett ett samarbete med The Fork, en bokningstjänst för restauranger där man kan hitta KRAV-märkta restauranger runt om i Sverige.
  • EKO-september, en branschgemensam kampanj för ekologiska livsmedel, genomfördes under ledning av Organic Sweden.
  • WWF rekommenderar även i år KRAV-certifierad fisk som bästa valet, och KRAV får ”grönt ljus” för alla kategorier av kött samt för ägg.

Läs KRAVs hållbarhetsrapport här: https://www.krav.se/om-krav/kravs-hallbarhetsrapport/

Kontakt: Nina Halling, kommunikationschef KRAV: 070-842 43 73

Ladda ner som pdf

Dela sidan