Certifieringar och system för leverantörsgranskning som uppfyller tilläggskraven för socialt ansvar

#Import och införsel #Checklistor
PDF 236 KB

Standards which fulfill KRAVs Extra requirements for Social Responsibility.