Bättre arbetsvillkor

Goda arbetsvillkor är en viktig del av KRAVs hållbarhetsmärkning, och något som helt saknas i EU:s eko-regler. KRAVs regler gäller för produktion av KRAV-märkta livsmedel i Sverige och i producentländer där det finns högre risk för brott mot mänskliga rättigheter och dåliga arbetsvillkor.

Bärplockare

Grunden för all ekologisk odling är bland annat global solidaritet. Men genom att lägga bättre arbetsvillkor till sina regler går KRAV ett steg längre. Något sådant saknas helt i EU:s förordning för ekologisk produktion. 

KRAV-märkt produktion i Sverige 

KRAVs regler bygger på FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. I Sverige innebär reglerna i första hand att företagen ska följa dels svensk lagstiftning, dels Europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter. Det KRAV-certifierade företaget ska försäkra sig om att de anställda 

  • r ett anställningsavtal på ett språk som de förstår 
  • inte utsätts för diskriminering 
  • får avtalsenlig lön eller lön som är bruklig inom yrket eller branschen 
  • får en arbetstid som är kollektivavtalsenlig 
  • inte skadar sig eller blir sjuka av arbetet 
  • har säkra och hygieniska boendeförhållanden 
Bananplantage i Uganda.

produktion utanför Sverige av produkter som ska KRAV-märkas

Ekologiska produkter som införs från länder där lagstiftning kring arbetsmiljö och arbetsvillkor är svag, eller där den efterlevs dåligt, måste uppfylla KRAVs tilläggsregler för bättre arbetsvillkor för att kunna KRAV-märkas. Det handlar till exempel om att det inte får förekomma brott mot mänskliga rättigheter i samband med produktionen, att de anställda ska ha rätt att organisera sigatt barn inte får anställas och att det inte får förekomma arbete under slavliknande förhållanden.