Tillåtetbedömda ensileringsmedel

#Djurhållare #Fodertillverkare #Lantbruk #Växthusodlare #Växtodlare #Övrigt

Tillåtetbedömda ensileringsmedel

Från den 15 oktober 2021 finns alla tillåtetbedömda ensileringsmedel publicerade på www.insatslista.se. Tillåtetbedömningen tas över av FiBL och all information om hur du går till väga att få en produkt tillåtetbedömd finns publicerade på samma sajt. De tillåtetbedömda produkterna som är publicerade på den här sidan kommer finnas kvar under 2021-2022 men kommer inte uppdateras, gå till www.insatslista.se för uppdaterad information.

—————————–

KRAVs regler anger vilka tillsatser som får användas för ensilering och övrig konservering av foder (5.1.10.5 och 5.1.10.7). Om ett preparat innehåller ytterligare kemiska ämnen är detta inte tillåtet att använda i KRAV-godkänd produktion.

Vid samensilering med exempelvis spannmål, kom ihåg att spannmålen ska räknas med i foderstaten som kraftfoder! Melass får tillsättas i den mängd som behövs för ensileringsprocessen utan att räknas särskilt i foderstaten.

Nedanstående ensileringsmedel har bedömts av ett certifieringsorgan och får marknadsföras som tillåtna i KRAV-certifierad produktion.

Vill du använda något annat ensileringsmedel rekommenderar vi att du först uppmanar tillverkaren att få medlet bedömt. Certifieringsorgan som får bedöma ensileringsmedel utifrån KRAVs regler hittar du nedan.

Certifieringsorgan »

Tillåtna medel

Medel – Företag/marknadsförare – Bedömningen giltig t.o.m.

 • Bonsilage Fit G – Nyväga Gård – 2024-03-15
 • Bonsilage Forte – Nyväga Gård – 2022-11-20
 • Bonsilage Speed G – Nyväga Gård – 2022-11-20
 • BioStabil Mays – Biomin – 2020-05-08
 • BioStabil Plus – Biomin – 2020-05-08
 • Ecosyl 50 Organic – Ecosyl – 2021-05-11
 • EnsiFerm – Microbe Factory AB – 2024-05-27
 • GrasAAT SX – Addcon GmbH – 2021-11-09
 • GrasAAT SP-e – Addcon Nordic – 2019-09-04
 • HelmEkoens – Helm Skandinavien A/S – 2022-01-07
 • Helmgraes – Helm Skandinavien A/S – 2024-03-25
 • Helmmajs – Helm Skandinavien A/S – 2024-03-25
 • Kofasil Duo – Addcon GmbH – 2021-11-09
 • Kofasil FQM– Addcon GmbH – 2021-11-09
 • Kofasil S1.2 – Addcon GmbH – 2021-11-09
 • Konsil MPE – Konsil Scandinavia AB– 2022-01-14
 • Magniva Plantinum 3 Organic – Spannfod AB – 2023-11-06
 • ProMyr NT 570 – Perstorp AB – 2022-02-11
 • ProMyr XR 680 – Perstorp AB – 2022-02-11
 • ProMyr TMR Flexible – Perstorp AB – 2022-02-11
 • ProPhorce AC 600 – Perstorp AB – 2022-02-11
 • ProPhorce AC 632 – Perstorp AB – 2023-09-15
 • Safesil Bio – Salinity AB – 2022-12-10
 • SiloSolve FC Eko – Chr. Hansen A/S – 2023-02-26
 • SolvEns M – Helm Skandinavien A/S – 2024-03-25
 • SolvEns Vall – Helm Skandinavien A/S – 2024-03-25
 • Topsil max (bakteriebaserat tillsatsmedel) – Agri center Sverige AB  – 2022-02-04
 • Topsil stabil (bakteriebaserat tillsatsmedel) – Agri center Sverige AB  – 2022-02-04
 • Xtrasil Bio Lp – Xtrasil – 2022-02-20
 • Xtrasil Bio Majs – Xtrasil – 2022-02-20
 • Xtrasil Bio Ultra – Xtrasil – 2022-02-20

Ensilageplast

Ensilageplast som är baserad på klorerade plaster, som till exempel PVC, är inte tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion, enligt regel 3.6.2. I övrigt reglerar inte KRAV användningen av ensilageplast. Skadedjursavvisande tillsatser får användas såvida de inte strider mot KRAVs allmänna verksamhetsregler. Ensilageplast som innehåller avskräckningsmedel mot skadedjur baserad på eteriska oljor får användas, om de krav som finns i den horisontella lagstiftningen är uppfyllda.