Certifieringsorgan

Sex certifieringsorgan (CO) är i dag godkända för att självständigt kontrollera och certifiera verksamhet utifrån KRAVs regler. Som KRAV-certifierad väljer du själv vilket CO du vill använda dig av.

För certifieringsorgan som vill bli ackrediterade för certifiering utifrån KRAVs regler finns information här.

hero_traktor

Controlcert

Erbjuder certifiering inom

Livsmedelsförädling, restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering, certifiering av marknadsförare.

 

Adress

ControlCert Scandinavia AB
Box 12, 614 21, Söderköping

 

Kontakt

info@controlcert.se
0121-100 02

 

Kod vid märkning

SE-EKO-06

Debio

Erbjuder certifiering inom

Vattenbruk, fiske och förädling av produkter från vattenbruk och fiske.

 

Adress

Østre Blixrudvei 7, N-1940 Bjørkelangen, Norge

 

Kontakt

kontor@debio.no
(+47) 63 86 26 50

 

Kod vid märkning

NO-ØKO-01

HS Certifiering

Erbjuder certifiering inom

Växtodling inklusive växthus, svampodling, djurhållning, biodling, livsmedelsförädling, restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering, slakt, fodertillverkning, produktionshjälpmedel, import och införsel av produkter samt certifiering av marknadsförare.

Adress

Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar

 

Kontakt

info@hscertifiering.se
070-311 20 50

 

Kod vid märkning

SE-EKO-04

Intertek Certification AB

Erbjuder certifiering inom

Livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering, hantering av utsäde och plantor, import och införsel av produkter samt certifiering av marknadsförare.

 

Adress

Box 1103, 164 22, Kista

 

Kontakt

kontakt@intertek.com
08-750 03 33

 

Kod vid märkning

SE-EKO-08

Kiwa Certification AB

Erbjuder certifiering inom

Växtodling inklusive växthus, svampodling, djurhållning, biodling, vattenbruk, fiske, vildväxande produktion, livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, produktionshjälpmedel, restaurang, storhushåll och servering samt kedjecertifiering, import och införsel av produkter samt certifiering av marknadsförare.

Adress

Box 7178, 170 07 Solna

 

Kontakt

se.info@kiwa.com
018-17 00 00

 

Kod vid märkning

SE-EKO-01

SMAK Certifiering AB

Erbjuder certifiering inom

Växtodling inklusive växthus, svampodling, djurhållning, biodling, livsmedelsförädling, slakt, fodertillverkning, produktionshjälpmedel, restaurang, storhushåll, servering samt kedjecertifiering, import och införsel av produkter, certifiering av marknadsförare.

Adress

Hedvig Möllers gata 12, 223 55 Lund

 

Kontakt

certifiering@smak.se
020-61 62 63

 

Kod vid märkning

SE-EKO-03

Certifiera KRAVs regler

Certifieringsorgan som certifierar enligt KRAVs regler ska vara ackrediterade enligt ISO/IEC 17065:2012. I Sverige är det SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) som ackrediterar.

Certifieringsorganet ska ha ett dokumenterat, strukturerat miljöarbete och kunna visa att det

  • har en miljöpolicy
  • har årliga miljömål
  • systematiskt följer upp dessa mål.

Om ni vill certifiera enligt KRAVs regler ska ni ansöka om ett certifieringsavtal med KRAV ekonomisk förening. Tillsammans med ansökan ska ni skicka en kopia på avtal med ackrediteringsorgan samt en tidplan för ackrediteringen. Om ni är ackrediterade ska ni skicka med ett gällande ackrediteringsbevis.

Kapitel 18 i KRAVs regler, ”Regler för certifieringsorgan” beskriver vilka andra krav som ställs på certifieringsorgan och revisorer.