Ekonomiskt stöd till energikartläggning

#Förädling #Övrigt
PDF 610 KB

Om du vill söka stöd rekommenderar vi att du inför energikartläggningen kontaktar energikontoret i din region för att få hjälp med ansökan.

Kostnaden för energikartläggning varierar beroende på energianvändning. Små och medelstora företag kan få ekonomiskt stöd som täcker 50 % av kostnaderna upp till 50 000 kr. Stödet måste sökas innan energikartläggningen påbörjas.

Stora företag som enligt lag måste genomföra energikartläggning kan inte få ekonomiskt stöd.