Så påverkar ­EU-förordningen ­KRAVs regler

Från årsskiftet 2022 gäller den nya EU-förordningen (2018/848) för ekologisk produktion. Eftersom KRAVs regler bygger på denna förordning, medför det vissa regeländringar och uppdateringar av KRAVs regler. På den här sidan hittar du information om hur EU-förordningen påverkar KRAVs regler, och hur det berör olika verksamheter. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt då det fortfarande finns detaljer i reglerna som inte är helt klara ännu.

Lantbrukare

Här berör regeländringarna framför allt kapitel 4, 5 och 6 i KRAVs regler.

KRAV har tidigare skickat nyhetsbrev om den nya EU-förordningen, och hur den påverkar KRAVs regler. Vi har samlat förändringarna för varje kapitel nedan tillsammans med svar på de vanligaste frågor vi får. Se även presentationer från våra webbinarier om de nya reglerna vi hade i november 2021.

Jordbruksverkets information om de regler i nya EU-förordningen som gäller lantbrukare finns på deras webbplats.

Presentationer FRÅN webbinarier

Presentationer från KRAVs webbinarier om nya regler:

Svar på de vanligaste frågorna från lantbrukare

Är det tillåtet att använda egen potatis till utsäde?

Svar
  • Det är tillåtet att använda matpotatis från egen skörd till utsäde. Det påverkar inte det krav som finns om du vill söka undantag för att få använda konventionellt obetat utsäde för matpotatis. Du måste köpa 10% ekologiskt utsäde till din totala areal matpotatis från ett utsädesföretag för att kunna få ett godkänt undantag. Kolla i se.organicxseeds.com för kontaktuppgifter och tillgängligt utsäde.
     

Kan man söka undantag för mer än ett djur åt gången på samma ansökan om undantag från att köpa ekologiska djur?

Svar

Vad gäller för uppbundna nötkreatur efter årsskiftet 2021/2022?

Svar

Vad gäller för nedklassat utsäde från utsädesodling?

Svar
  •  Som utsädesodlare får du använda nedklassat utsäde som ekologiskt foder eller livsmedel om fältet klassats ned av andra skäl än förekomst av flyghavre.

Får fröplantor som odlas med konventionellt utsäde märkas som ekologiska?

Svar
  • Ja. Kommissionen har beslutat att fröplantor som dras upp med konventionellt kemiskt obehandlat utsäde, där ekologiskt utsäde saknas, får fortsätta säljas som ekologiska.
  • Detta förutsätter att du som odlare har fått ett individuellt undantag för den sorten du odlar. Mer information om kraven på sorter hittar du på se.organicxseeds.com