Så påverkar ­EU-förordningen ­KRAVs regler

Från årsskiftet 2022 gäller den nya EU-förordningen (2018/848) för ekologisk produktion. Eftersom KRAVs regler bygger på denna förordning, medför det vissa regeländringar och uppdateringar av KRAVs regler. På den här sidan hittar du information om hur EU-förordningen påverkar KRAVs regler, och hur det berör olika verksamheter.

Lantbrukare

Här berör regeländringarna framför allt kapitel 4, 5 och 6 i KRAVs regler.

KRAV har tidigare skickat nyhetsbrev om den nya EU-förordningen, och hur den påverkar KRAVs regler. Se länkar till dessa nyhetsbrev nedan. Se även inspelningar från våra webbinarier om de nya reglerna, och svar på de vanligaste frågor vi får.

Jordbruksverkets information om de regler i nya EU-förordningen som gäller lantbrukare finns på deras webbplats.

Inspelningar av webbinarier

KRAVs webbinarier om nya regler för lantbrukare har spelats in. Man kan titta på dem i efterhand via KRAVs youtube-kanal:

Svar på de vanligaste frågorna från lantbrukare

Är det tillåtet att använda egen potatis till utsäde?

Svar
  • Det är tillåtet att använda matpotatis från egen skörd till utsäde. Det påverkar inte det krav som finns om du vill söka undantag för att få använda konventionellt obetat utsäde för matpotatis. Du måste köpa 10% ekologiskt utsäde från ett utsädesföretag för att kunna få ett godkänt undantag. Kolla i se.organicxseeds.com för kontaktuppgifter och tillgängligt utsäde.
     

Kan man söka undantag för mer än ett djur åt gången på samma ansökan om undantag från att köpa ekologiska djur?

Svar
  • Ja, det ska gå bra enligt Jordbruksverket.

Vad gäller för uppbundna nötkreatur efter årsskiftet 2021/2022?

Svar