Bilaga 2 -Livsmedelstillsatser

Enligt regel 9.3.4

Följande teknologiska livsmedelstillsatser (inklusive i KRAVs regler tillåtna bärare), får tillföras en KRAV-certifierad produkt.
Ett X i kolumnen innebär att tillsatsen får användas.

Tillsats Vegetabiliska livsmedel Animaliska livsmedel Särskilda villkor
Kalciumkarbonater (E 170) X X Får inte användas för färgning eller kalciumberikning
Svaveldioxid (E 220) X Endast i fruktviner(*) och mjöd med eller utan tillsats av socker. Maximihalt från alla källor: 100 mg SO2/l. (Animaliska livsmedel avser endast mjöd.)
Natriumpyrosulfit (E 223) X Endast i beredningar av kräftdjur, vildfångad fisk och skaldjur.
Kaliumpyrosulfit (E 224) X X Endast i fruktviner(*) och mjöd med eller utan tillsats av socker. Maximihalt från alla källor: 100 mg SO2/l, (Animaliska livsmedel avser endast mjöd.)
Mjölksyra (E 270) X X
Koldioxid (E 290) X X
Äppelsyra (E 296) X
Askorbinsyra (E 300) X X Endast för köttprodukter samt vildfångad fisk och skaldjur inom animaliska livsmedel.
Tokoferolrika extrakt (E 306) X X Antioxidant
Lecitin (E 322) X X Endast för mjölkprodukter inom animaliska livsmedel. Från och med 1 januari 2019 ska lecitinet härröra från ekologiska råvaror.
Citronsyra (E 330) X X
Natriumcitrat (E 331) X X
Kalciumcitrat (E 333) X
Vinsyra (L(+)-form) (E 334) X Endast för mjöd bland animaliska livsmedel
Natriumtartrater (E 335) X
Kaliumtartrater (E 336) X
Monokalciumfosfat (E 341) X Endast som jäsmedel i mjöl
Extrakt av rosmarin (E 392) X X Endast när det härrör från ekologisk produktion.
Alginsyra (E 400) X X Endast som mjölkbaserade livsmedel inom animaliska livsmedel
Natriumalginat (E 401) X X Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel
Kaliumalginat (E 402) X X Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel
Agar (E 406) X X Endast för mjölkbaserade produkter och köttprodukter inom animaliska livsmedel
Karragenan (E 407) X X Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel
Fruktkärnmjöl (E 410) X X
Guarkärnmjöl (E 412) X X
Gummi arabicum, acaciagummi (E414) X X
Xantangummi (E 415) X X
Pektin (E 440(i)) X X Endast för mjölkbaserade produkter inom animaliska livsmedel
Amiderat pektin är inte tillåtet i någon produkt
Natriumkarbonater (E 500) X X
Kaliumkarbonater (E 501) X
Ammoniumkarbonater (E 503) X
Magnesiumkarbonater (E 504) X
Kalciumklorid (E 509) X Endast tillåtet för mjölkkoagulering
Kalciumsulfat (E 516) X Endast tillåtet som bärare
Natriumhydroxid (E 524) X Endast tillåtet som ytbehandling av ”Laugengebäck” och reglering av aciditet i ekologiska aromer.
Kiseldioxid (E 551) Kiseldioxid (E 551)i form av gel eller kolloid X X Endast tillåtet i örter och kryddor i form av torkat pulver, samt i aromer och propolis.
Bivax (E 901) X Endast som ett ytbehandlings- medel för konfektyr.
Endast ekologiskt bivax.
Karnaubavax (E 903) X Endast som ett ytbehandlings- medel för konfektyr. Endast när det härrör från ekologiska råvaror.
Argon (E 938) X X
Kväve (E 941) X X
Syre (E 948) X X
Ättiksyra (E260)
Sorbinsyra/sorbater (E200, E202–203)
Bensoesyra/bensoater (E211–213)
Kalciumhydroxid (E 526)
X Endast för vildfångad fisk och skaldjur

(*)     I detta sammanhang definieras fruktvin som vin framställt av annan frukt än druvor (inbegripet cider och päroncider).

För produkter som både innehåller vegetabiliska och animaliska råvaror gäller att tillsatsen är tillåten om den är tillåten i någon av ingredienserna i det sammansatta livsmedlet. När färger används för att stämpla ägg ska reglerna i direktiv 94/36/EG tillämpas. Koksalt (natriumklorid) prövas inte av certifieringsorganet och får innehålla de klumpförebyggande medel som normalt används. KRAV rekommenderar att koksalt utan tillsatser ska användas när det är möjligt.