9.6.3 Märkning av produkt med KRAV-certifierad ingrediens

Innehåller produkten mindre än 95 procent ekologiska råvaror får innehållet av KRAV-certifierade ingredienser endast anges i ingrediensförteckningen, inte i övrigt på förpackningen. Skriv ordet KRAV i versaler. Ange också hur stor viktprocent de KRAV-certifierade ingredienserna utgör. (K)