9.6.2 Märkning och marknadsföring av ingrediensen i en ekologisk produkt

Om produkten innehåller minst 95 procent ekologiska råvaror av jordbruksursprung får den kallas ekologisk och information om innehåll av KRAV-certifierad
ingrediens får finnas på förpackningen och i marknadsföring av produkten. (K)

Använd något av följande uttryck vid märkning eller marknadsföring (K):

  • ”Innehåller KRAV-certifierad XX”
  • ”Innehåller KRAV-märkt XX”
  • ”XX kommer från KRAV-certifierad produktion”.

Det ska också tydligt framgå i ingrediensförteckningen vilka ingredienser som är KRAV-certifierade och hur stor viktprocent de utgör. (K)