9.6.1 Produkter som får märkas

För att du ska få ange att en KRAV-certifierad ingrediens ingår i en produkt, ska följande alltid vara uppfyllt (K):

  • Samma slags ingrediens som inte är KRAV-certifierad får inte ingå i produkten.
  • EU-förordningens regler om tillsatser, aromer och processhjälpmedel ska vara uppfyllda.
  • Råvaror, tillsatser, aromer, bärare, lösningsmedel och processhjälpmedel får inte innehålla eller vara framställda av eller med GMO.

I förordning (EG) nr 889/2008 bilaga VIII finns tillåtna tillsatser (avsnitt A) och processhjälpmedel (avsnitt B). Endast naturliga aromer får användas.