9.6 Märkning av KRAV-certifierade ingredienser

I det här avsnittet finns regler för när det är tillåtet att ange att en KRAV-certifierad ingrediens ingår i en sammansatt produkt som inte får KRAV-märkas.

Endast KRAV-certifierade företag får ange att en KRAV-certifierad ingrediens ingår i en sammansatt produkt.