9.4.2 Äggtvätt

Du får tvätta ägg med de medel som är tillåtna enligt beslut från Livsmedelsverket. (SL)

För att tvätta ägg krävs tillstånd från Livsmedelsverket.