9.3.5 Aromer

Du får enbart använda aromer som består av naturliga aromämnen och tillåtna tillsatser (se regel 9.3.7). (EU/K)