9.3.2 Tillåtna processhjälpmedel

Tillåtna processhjälpmedel finns upptagna i bilaga VIII B till förordning (EG) nr 889/2008. Förutom de processhjälpmedel som finns i bilagan är preparat av mikroorganismer och enzymer, som normalt används vid bearbetning av livsmedel, tillåtna att använda. (EU)