9.1.6 Konventionella råvaror i produkter som innehåller KRAV-certifierad vildfångad fisk eller skaldjur

Konventionella råvaror av jordbruksursprung får endast användas om (K):

  • råvaran är tillåten enligt bilaga IX till förordning (EG) nr 889/2008, elle
  • du kan visa att råvaran inte finns att tillgå vare sig som KRAV-certifierad eller EU-ekologisk i tillräcklig mängd eller kvalitet.

Ditt certifieringsorgan avgör om den konventionella råvaran är tillåten att använda. (K)