9.1.5 Konventionella råvaror

Konventionella råvaror av jordbruksursprung får endast användas om (EU):

  • råvaran är tillåten enligt bilaga IX till förordning (EG) nr 889/2008, eller
  • har godkänts av Livsmedelsverket enligt artikel 29 i samma förordning, efter ansökan från dig.

Enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 889/2008 kan Livsmedelsverket utfärda ett tidsbegränsat tillstånd att använda en viss konventionell ingrediens i en viss produkt. Läs om hur du ansöker på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se

Regeln gäller inte produkter som innehåller KRAV-certifierad vildfångad fisk eller skaldjur.