9.1 Råvaror

Reglerna i det här avsnittet beskriver detaljerna kring råvaror i KRAV-certifierade produkter.