9 Livsmedelsförädling

Du som är certifierad för livsmedelsförädling ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20.
Även du som endast hanterar eller lagrar KRAV-certifierade livsmedel som inte är förpackade, ska vara certifierad för livsmedelsförädling. Du ska då följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20, och särskilt uppmärksamma reglerna i avsnitt 3.2 som berör hantering och lagring av KRAV-certifierade råvaror och produkter. Reglerna i kapitel 9 berör dock inte dig.

Detta kapitel innehåller:

  • 9.1 Råvaror
  • 9.2 Processer
  • 9.3 Processhjälpmedel, tillsatser och aromer
  • 9.4 Ämnen i kontakt med livsmedel
  • 9.5 Jäst och vinförädling
  • 9.6 Märkning av KRAV-certifierade ingredienser