8.4.5 Plockares mat och logi

Om du tillhandahåller mat eller logi för plockare för en kostnad får den inte överskrida självkostnadspris.