8.4.4 Lön

Du ska betala kollektivavtalsenlig lön till plockare. Om du anlitar bemanningsföretag ska du se till att kollektivavtalsenlig lön utbetalas till plockare. (K)