8.4.2 Dokumentation

Du ska dokumentera hanteringen i alla led, från insamling till försäljning eller förädling. Dokumentationen ska beskriva hur du följer reglerna i detta kapitel och andra relevanta kapitel. (EU)