8.2.4 Cesiumhalt i mark

Du får inte samla in vildväxande produktion i områden där marken innehåller mer cesium än de gränsvärden som anges i tabellen nedan. Produkter från mark med högre cesiumhalt får inte KRAV-certifieras. (K)

     Produkt      Maximal cesiumhalt i mark
     Bär (utom hjortron)      60 kBq/m2
     Hjortron      40 kBq/m2
     Svamp      5 kBq/m2