16.9.3 Foder och foderråvaror

Om du importerar eller för in foder eller foderråvaror så ska du följa reglerna i kapitel 11, samt dessutom uppfylla tilläggskraven i det här kapitlet (K).