16.8.8 Fågelkött

För att du ska få KRAV-märka kött- och köttprodukter av fjäderfä ska följande tilläggskrav uppfyllas (K):

  • Höns och kycklingar ska ha tillgång till sandbad. Det kan vara ute om jordarten är lämplig och djuren kan vara ute varje dag.
  • Rastgården för kyckling får som mest sträcka sig 150 meter från stallet.
  • Under vegetationsperioden ska alla djurslag ha tillgång till bete under större delen av dygnet. Fjäderfän får hållas inne nattetid. Tillfällig innevistelse är tillåten vid sjukdom, allvarliga insektsangrepp, extrem väderlek och maximalt två veckor före slakt.
  • För fjäderfä ska minst 50 procent av fodret produceras på djurhålla- rens egen gård, eller i samarbete med ett eller flera andra ekologiska lantbruk. Foder får också produceras och säljas till ett foderföretag och köpas därifrån.
  • Om gården samarbetar med andra ekologiska lantbruk för att uppfylla regeln, så ska de som odlar foder ta emot motsvarande andel gödsel från djurhållningen.
  • Det är inte tillåtet att trimma näbbar.