16.8.4 Allmänna tilläggskrav för slakt

För att du ska få KRAV-märka köttprodukter ska följande tilläggskrav uppfyllas vid slakt (K):

  • All hantering i samband med slakt, inklusive transport, ska ske under lugna och värdiga former och med ett minimum av fysiska och psykiska påfrestningar för djuret.
  • Djur som ska KRAV-märkas måste levandebesiktigas av veterinär. Kött från djur som vid besiktning av det levande djuret eller dess slaktkropp får anmärkningar som tyder på brister i djurskydd får inte KRAV-märkas.
  • Etablerade djurgrupper ska hållas samman under transport, uppstallning och bedövning. Olika djurgrupper ska hållas åtskilda så att de inte oroar varandra. Vid väntetid ska djuren ha tillgång till vatten och grovfoder i tillräcklig mängd.
  • Vid drivning ska djurens naturliga beteende utnyttjas.
  • Detta kan till exempel ske genom att gruppen hålls samman, att de får gå från mörker till ljus eller att de får följa ledardjuret.
  • Elpådrivare får inte användas.
  • Varje djur ska bedövas före slakt. Bedövningens effekt ska kontrolleras på varje enskilt djur. Detta ska göras omgående efter bedövning och före avblodning.
  • Avblodning och vidare hantering av slaktkroppen ska ske utan att obedövade djur uppmärksammar det.
  • Efter avblodning ska det göras manuell kontroll av att djuret är dött innan vidare hantering får ske.