16.8.3 Ägg och äggprodukter

För att du ska få KRAV-märka ägg- och äggprodukter ska följande tilläggskrav uppfyllas (K):

  • Höns och kycklingar ska ha tillgång till sandbad.
  • Rastgården för värphöns får som mest sträcka sig 250 meter från hönsstallet.
  • Under vegetationsperioden ska fjäderfän ha tillgång till bete under större delen av dygnet. De får hållas inne nattetid. Tillfällig innevistelse är tillåten vid sjukdom, allvarliga insektsangrepp, extrem väderlek och maximalt två veckor före slakt.
  • Minst 50 procent av fodret ska produceras på djurhållarens egen gård, eller i samarbete med ett eller flera andra ekologiska lantbruk. Foder får också produceras och säljas till ett foderföretag och köpas därifrån.
  • Om gården samarbetar med andra ekologiska lantbruk för att uppfylla regeln, så ska de som odlar fodret ta emot motsvarande andel gödsel från djurhållningen.
  • Det är inte tillåtet att trimma näbbar.