16.8.2 Mejeriprodukter

För att du ska få KRAV-märka mejeriprodukter ska följande tilläggskrav uppfyllas (K):

 • Moderdjur ska kunna föda avskilt från andra djur.
  • Om moderdjuren går på djupströbädd inomhus får födseln ske i flocken endast om djuren bevakas, så att moderdjur och avkomma vid behov kan avskiljas från den övriga flocken senast i direkt samband med födseln.
  • Om moderdjuren hålls inomhus på annat sätt ska de föda i en ensambox.
 • Lamm och killingar ska dia minst 3 dygn.
 • Kalvar ska dia minst ett dygn, alltså minst 24 timmar.
  Vid kastrering och avhorning ska smärtlindring och bedövning användas. På kalvar ska sådana ingrepp göras före 8 veckors ålder.
 • Ingen annan stympning än kastrering och avhorning är tillåten.
 • Under vegetationsperioden ska alla djurslag ha tillgång till bete under större delen av dygnet. Tillfällig innevistelse är tillåten vid sjukdom, födsel, betäckning, inseminering, allvarliga insektsangrepp, extrem väderlek och maximalt två veckor före slakt.
 • Följande kategorier av djur ska ha utevistelse under vegetationsperioden, men behöver inte erbjudas bete:
  • Nötkreatur i åldern 4-6 månader (kalvar yngre än 4 månader
   behöver inte erbjudas utevistelse)
  • Tjurar, baggar och bockar för avel