16.8.1 Tilläggskrav för alla animalier

För alla animalieprodukter gäller att (K):

  • om allopatiska läkemedel som har en fastställd karenstid på 0 dagar används, ska 48 timmars karenstid tillämpas.