16.7.6 Tilläggskrav för svampodling

Din leverantör ska (K):

  • använda förnybar el i svampproduktionen
  • genomföra energieffektiviseringsåtgärder, särskilt för att minska användningen av fossil energi.