16.7.4 Bevarande av natur med högt skyddsvärde

Uppodling, eller annan varaktig förändring av områden med naturliga ekosystem med högt skyddsvärde (HCV – High Conservation Value) är inte tillåten. Regeln ska verifieras vid odling av de grödor där KRAV bedömer att det är högst risk för exploatering.

  • Du ska verifiera att uppodling inte har skett för mindre än fem år sedan i produktion av oljepalm eller soja. (K)
  • Du ska verifiera att uppodling inte har skett sedan certifiering påbörjats i produktion av sockerrör, kaffe, kakao eller kokospalm. (K)