16.7.3 Tilläggskrav för produkter från växthus

Vid odling i växthus ska antingen punkt A eller punkt B nedan vara uppfylld (K):

A. Den sammantagna årliga energianvändningen för uppvärmning, kylrum, belysning samt tillverkning av CO2 ska till 80 procent utgöras av förnybar energi eller spillvärme.

B. Fossil energi får uppgå till högst 2,5 kWh per m2 och odlingsvecka i genomsnitt under kulturtiden.