16.7.2 Tilläggskrav för groddar

Om du vill KRAV-märka införda eller importerade groddar ska fröna de har groddats från vara ekologiska frön som uppfyller KRAVs tilläggskrav för vegetabilier. (K)