16.7.1 Växtodlingsprodukter

Förutom för groddar, växthusprodukter och produkter från vildväxande produktion finns inga tilläggskrav för EU-ekologiska vegetabilier, utöver de som gäller alla produkter. (K)