16.6.9 Nanomaterial och nanoteknik får inte användas

Du får inte använda tillverkade nanomaterial i förpackningar på ytor som produkten kommer i kontakt med. (K)