16.6.7 Förbud mot PVC och andra klorbaserade plaster

PVC (polyvinylklorid) och andra klorbaserade plaster får inte användas i förpackningar för KRAV-certifierade produkter som packats efter 1 januari 2018. Regeln gäller endast primärförpackningar. (K)

PVC är dock tillåtet i locktätningar samt i tätskikt på metall, i de fall du kan påvisa att alternativa lösningar inte kan garantera hållbarheten eller kvaliteten på det aktuella livsmedlet. En förutsättning är att du arbetar med en avvecklingsplan.(K)
På KRAVs webb hittar du information och hjälpmedel för hur du kan utforma din avvecklingsplan, se www.krav.se/forpackningar