16.6.6 Förbud mot Bisfenol A

Bisfenol A får inte avsiktligt ha använts i förpackningar för KRAV-certifierade produkter som packats efter 1 januari 2018. Regeln gäller endast primärförpackningar. (K)