16.6.5 Undvika hälso- och miljöskadliga ämnen och material

Du ska sträva efter att ämnen och material i förpackningar för dina KRAV-certifierade produkter är giftfria. Detta är särskilt viktigt i den del av förpackningen som kommer i kontakt med livsmedlet, fodret eller produktionshjälpmedlet. (K)

Du ska göra en kartläggning av om det förekommer något av de SIN-ämnen som finns med i Bilaga 3 i dina förpackningar, och i så fall göra en avvecklingsplan. Regeln gäller endast primärförpackningar. (K)

I bilaga 3 listas SIN-ämnen som kan finnas i livsmedelsförpackningar. Bilagan uppdateras årligen utifrån aktuell SIN-lista publicerad av ChemSec, vilket innebär att ytterligare ämnen kan tillkomma i kommande utgåva av KRAVs regler.

Hjälpmedel finns på KRAVs webbPå KRAVs webb hittar du hjälpmedel för SIN-kartläggning och för utformning av avvecklingsplan, se www.krav.se/forpackningar