16.6.3 Regler för förpackningar

Om du låter en icke KRAV-ansluten leverantör eller underleverantör utanför Sverige packa dina produkter, ska du senast 1 januari 2020 kunna visa att reglerna 16.6.4, 16.6.5 samt 16.6.8 och 16.6.9 nedan uppfylls.