16.6.2 Märkningsavtal

Om du låter en icke KRAV-ansluten leverantör utanför Sverige packa och KRAV-märka dina produkter ska du teckna ett avtal med leverantören. Avtalet ska ge dig kontroll över hur KRAV-märkningen används och ge ditt certifieringsorgan rätt att kontrollera din leverantörs produktion vid behov. (K)

  • Leverantören ska vara certifierad enligt förordning (EG) nr 834/2007 av ett certifieringsorgan som utför ekologisk certifiering (EU).

Följande ska ingå i avtalet mellan dig som KRAV-anslutet företag och leverantören (K):

  • Leverantören åtar sig att tillämpa relevanta regler i avsnitt 20.1, 20.2, 20.3 och 20.4 i kapitel 20 i KRAVs regler.
  • Leverantören ger certifieringsorganet rätt att kontrollera den aktuella verksamheten enligt de villkor som framgår av KRAVs regler.
  • Du som KRAV-ansluten har ansvar för eventuella avvikelser som certifieringsorganet konstaterar hos leverantören.
  • Leverantören har inte rätt att använda KRAVs namn och märke annat än på uppdrag av KRAV-anslutet företag.

Hjälpmedel finns på KRAVs webbDu hittar en mall för märkningsavtal på: www.krav.se/import-och-inforsel-hjalpmedel